friends


Dương ngồi soạn đồ để hôm sau đi chơi

– Khánh: nhớ mang đầy đủ quần lót đi
– VH: Khánh cứ như mẹ
– Dương: lúc nãy ông Nam còn hỏi tôi đã mang bao cao su đi chưa
– Quốc: cái này thì là bố

friends

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s