the lovely Gau


On the plane: – Thỏ ơi, đói chưa? Ăn bánh hông? Gấu tặng Thỏ cái bánh này rất dễ thương nè, nhưng hi vọng nó chưa bị bẹp.

At night:
– Gấu đi đâu đấy?
– Gấu đi tưới cây đây. Bái bai.

While waiting for the train:
– Gấu ơi, đi Nhật về Gấu có còn yêu Thỏ hông?
– Sao lại không?
– Tại Thỏ cứ nhí nha nhí nhố.
– Mình biết Thỏ nhí nha nhí nhố từ 6 năm trước rồi mà, nhưng mình vẫn yêu.

While getting changed in the morning, he turned off my music:
– Ồn ào quá!
– Người đàn ông trầm lặng
– Con người từng trải
– Ông lão già cả

– Quá đáng.

Asking me for a candy:
– Thỏ ơi cho Gấu 1 cục kẹo
– Ê, hay bây giờ chơi thế này đi. Mình gọi cục kẹo là cục cứt.
– Thỏ ơi cho Gấu 1 cục … hahahahaha

TBC…

the lovely Gau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s